65. Varför är Västernorrland sämst?

Postat Etiketter

Flyttmönstren mellan storstad och landsbygd är i förändring. Urban medelklass flyttar ut från städerna och många glesbygdskommuner upplever en befolkningstillväxt. Men det är inte alla glesbygdslän som får den där positiva trenden. Som vanligt ligger Västernorrland i botten. Hur kommer det sig? Varför Västernorrland är sämst på allt? Beror det på att de har den fulaste dialekten, är sämst på att äta vegetarisk mat, eller kan man hitta svaren längre bak i tiden, i industrialiseringen? 

Regeringens utlysning av den samiska sanningskommissionen är ett steg i rätt riktning. Den ska ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna i ett historiskt perspektiv och dess konsekvenser för det samiska folket. Men vad innebär det att kommissionen hamnar hos kulturdepartementet? Kunde det istället ha legat hos näringsdepartementet?

Dessutom pratar Sofia och Po om det senaste avsnittet av Uppdrag granskning, som handlar om arbetarväljare som rör sig från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna. 

Tack alla ni som lyssnar på podden!

In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!

 

64. Morot och piska

Postat Etiketter

Det rör på sig på vägarna. Elbilsomställningen är igång, men lämnar en hel del att önska. Hur ska glesbygdsbornas behov tillgodoses? Vilken effekt har de subventionerna till elbilsköparna och hur ska laddstolparna täcka hela landet? 

Vägnätet i Norrland är till stora delar eftersatt. Trafikverket ska sänka hastigheten på E45 och E14 vilket rör upp känslor. Även om bilflottan ska gå över till el kommer det att behövas vägar att köra på. Så hur går det med underhållet i glesbygden?

Budgetförhandlingarna är igång och aktualiserar utspel om glesbygden. Sofia och Po går igenom Moderaternas punkter för landsbygden. 

 

Dessutom Stockholmsdebatten, Sara-huset i Skellefteå och några kulturtips.  

 

Tack alla ni som lyssnar på podden!

In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!

63. Den nya guldruschen

Postat

Det är stora investeringar på gång i Norrland. Den moderna industrin satsar på klimatneutrala stålverk och batteritillverkning. Framtiden lovar högkonjunktur. Har vinden vänt? Går det ens att prata om hur synd det är om Norrland längre? 

Högkonjunkturen väcker frågor om hur man ska lösa energibehovet till industrin. Fler vindkraftverk eller kärnkraft? 

Migrationsverket har börjat lägga ner lokala kontor i glesbygden. Detta drabbar många små orter hårt, och får längre konsekvenser än vad man kan ana.  

Tack alla ni som lyssnar på podden!

In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!

Norrlandspodden nr 62 “Omvärdera skogen som resurs”

Postat

Tack vare att vaccineringen har börjat rulla igång kan Po och Sofia äntligen träffas och podda igen. I årets första avsnitt konstaterar de att pandemin har inneburit en stor förändring när det kommer till synen på att bo utanför storstäderna. Det går att tala om en ny grön våg på riktigt.

Idag är det val i Sametinget. Vilka är de huvudsakliga konfliktlinjerna inom tinget, och hur grupperar sig väljarna?

Skogsfrågorna är högaktuella, och för första gången på decennier så hamnar frågorna högt upp på agendan. Det görs många politiska utspel, men vad handlar de om egentligen? Och hur många skogsägare kan egentligen leva på sitt skogsbestånd? 

Sofia och Po kommer med några konkreta förslag på reformer som kunde främja hållbarheten för natur och ekonomi. 

Tack alla ni som lyssnar på podden!

In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!

Norrlandspodden nr 61 “En socialdemokratisk runkdröm”

Postat

I höstens andra avsnitt pratar Sofia och Po om kulturarbetarnas utsatta situation under coronan, och hur det komma sig att de är så bortglömda av politikerna. Reglerna kring allmänna sammankomster har slagit hårt mot kulturlivet. Varför är kulturpolitiken ofta ett så underprioriterat fält? 

 

OBS. Avsnittet spelades in innan Folkhälsomyndighetens nya besked som kom i veckan, om att öppna upp för att höja begränsningarna till 500 personer. 

 

Det tornar upp sig för en ny gruvboom. Utländska bolag prospekterar i Sverige för att utvinna råvaror som behövs i den växande tech-industrin. Dags för en gruvpolitisk recap från Norrlandspodden! Sverige skänker alltså bort naturresurser som inget annat land, och det finns fortfarande en tro om att en ny gruvetablering till ett utländskt bolag är en god investering för samhället. Men detta stämmer inte. Till och med U-länderna börjar resa sig ur råvarornas förbannelse, men i Sverige är inte det aktuellt att omförhandla villkoren för utbrytning. Till vilken nytta?

Den rapport Po talar om är skriven av Martin Nordin. 

Sofia har läst mycket i sommar och ger några fina kulturtips på böcker!

 

Tack alla ni som lyssnar på podden!

In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!

 

Norrlandspodden nr 60 “Hemester i Norrland”

Postat

Senast Po och Sofia poddade var vi i början av coronakrisen. Nu har en sommar med hemester passerat. Hur har livet förändrats i denna period? Det visar sig att när folk spenderar mer tid i sina hem, och kanske dessutom har mycket mer tid över, då börjar man med större hushållsprojekt. Virket är slut på alla brädgårdarna, efter allas altanbyggen, och det är trängsel på soptipparna. Det är också trångt med (syd)svenska turister på de norrländska turistorterna, det köas vid Skuleberget och fjällstugorna är fulla. Po har storstädat gården och Sofia har köpt ett torp.

Ur ett glesbygdsperspektiv så väcker coronakrisen många intressanta reaktioner. Många storstadsbor har börjat blicka ut mot landsbygden, och det är högt tryck på husmarknaden utanför städerna. Detta hänger samman med att normerna kring att arbeta på distans har förändrats. Hur kommer arbetslivet att förändras i framtiden på grund av denna utveckling? 

Och inte minst: vilka klassdimensioner blir synliga i coronarestriktionernas spår? 

Tack alla ni som lyssnar på podden!

In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!

Norrlandspodden nr 59 “Konsekvenser i krisen”

Postat

Coronakrisen har drabbat alla delar av samhället med en obönhörlig kraft. Och snabbt gick det. Nu, så här några veckor in i krisen, träffas Po och Sofia för en poddinspelning över länk för att diskutera konsekvenser i krisen. Än står vi bara i början av en stor katastrof på flera plan.

I vilka riktningar kommer samhället att förändras? Och hur kan man se krisen ur ett landsbygdsperspektiv? Innebär krisen att tjänstepersoner lär sig arbeta på distans även i framtiden?

 

Vi vill också tacka alla som stöttar podden – och påminna er som inte gör det <3 –  att klicka er in på  Patreon.com/norrlandspodden och donera. Det är tack vare ert stöd som Sofia och Po har råd att göra denna podd.

Norrlandspodden nr 58 “Tvångsförflyttningarna”

Postat

Sofia och Po följer upp förra avsnittets genomgång av Girjas-domen med att fördjupa sig i ännu en historisk dom som nyligen föll i Lycksele Tingsrätt: Vapsten vs Vapsten. Detta är den första rättstvisten av sitt slag i Sverige, och för att förstå denna avancerade kontrovers – samer emellan – krävs en rejäl djupdykning i statens tvångsförflyttningar av samer. Den infekterade konflikten mellan ditflyttade nordsamer och ursprungliga sydsamer i Vapsten har pågått i många decennier.

Som ett sätt att kontextualisera Vapsten-domen har Sofia och Po läst den nyutkomna boken “Herrarna satte oss hit: om tvångsförflyttningarna i Sverige” av Elin Anna Labba. Den juridiska texten i domen går att korsläsa med Labbas biografiska skildring. Vad är den historiska bakgrunden och vad kan denna dom få för konsekvenser i framtiden?

Vi fick ett mindre tekniskt problem vilket gör att ljudet hoppar lite under en minut i avsnittet. Hoppas ni kan ha överseende med det.

Vi vill också tacka alla som stöttar podden – och påminna er som inte gör det <3 – att klicka er in på  Patreon.com/norrlandspodden och donera. Det är tack vare ert stöd som Sofia och Po har råd att traggla juridiska texter.

Norrlandspodden nr 57 “Girjas”

Postat

Sofia och Po tar sig an Girjas-domen, en långdragen rättsprocess där Girjas sameby har stämt staten i tre instanser. För några veckor sedan kom domen där Högsta domstolen ger Girjas ensamrätt till jakt och fiske inom sitt område. Domen innehåller såväl en ambitiös historieskrivning och rätt radikal kritik av den svenska staten. Eftersom det är en vägledande dom kommer den att få stora konsekvenser för relationerna mellan renägande samer och icke-renägande samer i Sapmi, och sannolikt påverka svenska statens urfolkspolitik. 

 

Vad handlar processen om egentligen? För reda ut förhållandet till marken, och klargöra vad som menas med “urminnes hävd”, går rätten tillbaka ända till medeltiden.  

 

Po har varit på Jokkmokks marknad, druckit en berömd renbuljong och lyssnat till föredrag från näringslivet i Norrbotten. Sofia och Po ställer sig också frågan: hur ser rennäringens framtidsutsikter ut?

 

I fredags kom ytterligare en dom – Vapsten vs Vapsten – men då hade Sofia och Po redan spelat in detta avsnitt. De ber att få återkomma!

 

Tack alla ni som lyssnar på podden!

In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!

Norrlandspodden nr 56 “Det är såssarna”

Postat Etiketter

Norrlandspodden nr 56 “Det är såssarna”

Sofia Mirjamsdotter och Po Tidholm öppnar upp vårens poddsäsong med ett rejält avsnitt. Klyftan mellan kommuner, regioner och stat! Liberalism! Såssar!

Nattågen mellan Göteborg och Norrland är nedläggningshotat efter att norska bolaget Vy vunnit en upphandling med Trafikverket. En vansinnig konsekvens av det tvångsmässiga upphandlandet. Saknar staten helt möjlighet att styra?

Ett område där staten har viss möjlighet till påverkan är vid utlokalisering av statliga verksamheter, som kan placeras på orter utanför Stockholm. Men här finns en tendens att de ändå hamnar i större universitetsstäder som Karlstad och Sundsvall, samtidigt som riktig glesbygd ändå tappar statliga tjänster. Och systemet kan ibland skapa en konkurrenssituation mellan småkommuner, som behöver slås som de statliga jobb som finns. Vem tjänar på att små grannkommuner börjar hacka på varandra?

Den ekonomiska situationen för landets kommuner och regioner börjar bli allt mer akut, och värre ser det ut att bli i framtidsprognoserna. Behoven av arbetskraft inom offentlig sektor är omfattande, så varför är det så svalt stöd från staten? Po har haft en het diskussion med näringslivsminister Ibrahim Baylan om skiljelinjen mellan stad och land. Är det en lösning att mindre kommuner slås samman?

Och slutligen, en genomgång av socialdemokratins situation och ideologiska vilsenhet. Var har de gjort av sin själ? Och vart tog den svenska statsliberalismen vägen?

Tack alla ni som lyssnar på podden!
In på Patreon.com/norrlandspodden och donera!