Norrlandspodden nr 55 Ångermanland

Postat

Sofia har nytt jobb som politisk redaktör på tidningen Ångermanland. Detta är perfekt eftersom både Sofia och Po tycker att Ångermanland är Sveriges mest intressanta landskap. Ett av landets vackraste, med Höga kusten och Ådalen, och samtidigt hamnar det ofta längst ner i sociala och ekonomiska mätningar mellan landskapen. En region med stor politisk och historisk dynamik.

Den som åker runt i Ångermanland blir varse om att det saknas kapital i regionen. Detta beror väl till stor del av ett allt mer akut systemfel i skattesystemen, det som avgör var företagsskatten hamnar. För resurser finns det ju.

Hur skulle det kunna gå att rita om skattesystemet och ha mer lokala skattebaser? Gammal käpphäst, men råvaror vattenkraft och andra lokala resurser borde komma lokalsamhället till gagn.

Skogen vatten malmen, resurser som hämtas i Norrland men vars utkomst sällan stannar kvar. Och nu kan man även lägga till dagens omfattande utbyggnad av vindkraftverken.

Och varför tar inte regeringen något beslut i konflikterna kring gruvexploatering? Har frågan blivit en låsning i regeringen?

Norrlandspodden
Norrlandspodden
Norrlandspodden nr 55 Ångermanland
/