Ingen sömn på Stengatan

Clara Bodén

En video av: Clara Bodén
Producent: Teg Publishing / Anders Teglund & Jonas Teglund
Samproduktion med Filmpool Nord / Katja Härkönen
Text och Musik: Mattias Alkberg & Petter Granberg
Ljudupptagning: Cicely Irvine
Mix och ljudläggning:  Jan Alvermark
Typografi: Erik Olofsson
Med stöd av: Norrbottens Läns Landsting, Filmpool Jämtland.