Gröna Vågor – ny föreläsning av Po Tidholm om ett annat Sverige efter pandemin

Ända sedan den förra gröna vågen ebbade ut i slutet av sjuttiotalet har begreppet dammats av med jämna mellanrum, ofta med en förhoppning om en stor demografisk förändring. Det har aldrig visat sig stämma, förrän nu. 

När vi kommer ut ur pandemin kommer mycket vara sig likt, men ur en aspekt har avgörande saker hänt. En kombination av nya oväntade mönster på arbetsmarknaden och en erfarenhet av nedstängda storstäder har skapat något som kanske skulle kunna kallas för en ny grön våg.

 

”Jag har länge tänkt att förändringen, om den skulle komma, borde handla om en kombination av tekniska möjligheter och ett värderingsskifte”, säger han. ”Att människor, precis som under upplysningen, nationalromantiken eller 70-talets gröna våg, skulle kunna komma att omvärdera livets innehåll.”

”Jag har intresserat mig för det här så länge, och det är intressant att se detta hända i realtid. Städerna är inte längre norm, landsbygden inte längre lågstatusmiljöer.”

Under 2020 lämnade 700.000 personer London. Stockholm har slutat växa för första gången på flera decennier. Priserna på fritidshus och lantegendomar skjuter i höjden, stora techbolag sätter standarden för en decentraliserad arbetsmarknad där de anställda får leva och distansarbeta var de vill.

Tekniken har funnits länge, men inte viljan och vanan.

”I det här finns en unik möjlighet för mindre svenska kommuner att öka sin befolkning”, säger Po Tidholm. ”Men det kommer inte ske av sig själv”.

Nu har han satt samman en ny föreläsning – Gröna Vågor – som till skillnad från hans tidigare faktiskt kan peka på ett ljus i tunneln. Vad utlöste de tidigare vågorna, varför ebbade de ut? Vilka insatser behövs för att få folk att flytta och stanna på en plats? I föreläsningen åskådliggör han för statistiken, drar parallellerna till tidigare vågor av kontraurbanisering och värderingsskiften och spanar ut i världen.