Erik Holmstedt får prestigefullt fotografipris

Idag meddelar Nordiska Museet att Erik Holmstedt tilldelas årets K W Gullers stipendium för ”förtjänstfulla insatser på det dokumentära fotografiets område”.

Omslag

Motiveringen för K W Gullers stipendium lyder:

”I den nyss utkomna boken Betraktelser (Teg Publishing, mars 2013) redovisar Holmstedt ett omfattande arbete om sin gamla hembygd genom industrialiseringens, urbaniseringens och moderniseringens epoker. Många av bilderna fångar ett dvalaliknande tillstånd, men ibland ger de också en förnimmelse av att den långa övervintringen är på väg att ta slut – att framtiden kanske trots allt kommer att återvända om än i en annan form än den som förutsågs för femtio år sedan.

I Sune Jonssons efterföljd har Erik Holmstedt gjort till sitt livsprojekt att visa på det norrbottniska glesbygdssamhällets långsamma och snabba förändringar i relation till tidens och industrialismens gång. Detta har han genomfört med en säker blick och en ihärdighet som gör honom till en i högsta grad välförtjänt mottagare av 2013 års stipendium.”

Köp boken HÄR.

Erik Holmstedt till Bokmässan

Erik Holmstedt inleder hösten med två hektiska månader:

25-26 sep – Gästar Sune Jonsson Centrum for dokumentärfotografi i Umeå, i samtal med länsmuseichef Jan-Erik Lundstrom från Norrbottens museum.

26-28 sep – Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Gästar Svenska fotografers förbunds program på Molnets scen.

5 okt – Gällivare museum. I samtal med Karina Jarret, museichef i Gällivare.

18-20 okt – Bok och bild, Luleå. I samtal med journalisten Po Tidholm om sitt fotografi.

24 okt – Ceremoni på Nordiska museet i Stockholm för  K W Gullers stipendium.