Rätten

Pernilla Berglund

de här två spåren över isen älven
all den kunskap som jag saknar
får jag skriva att du gråter?
vet du att jag alltid läser?

 

Pernilla Berglunds tredje diktsamling Rätten är frågor om skrivandets möjligheter centrala. Dikterna skriver sig ifrån och fram till en plats och en sjö. Samtidigt är rätten till platsen och skrivandet inte självklar. Boken belönades med Norrlands Litteraturpris 2020.

Diktsamlingen bär på en fråga om möjligheten att förstå, och arbeta över och genom de avstånd som finns mellan människor och tider. Dikten vänder sig till en far och frågar sig: ”Går det att svara nu?”.

Pernilla Berglund har för sin poesi tidigare nominerats till Borås Tidnings debutantpris och Svenska Dagbladets litteraturpris. Under flera år har hon också varit verksam som redaktör för tidskriften Provins.

Pressröster om Tilltar (2013) och Fälla (2015):

»Men det kanske mest imponerande med denna debut är att jag inte kan hitta några svagare partier.«
– Stig Larsson, Expressen (om Tilltar)

»Efter bara en handfull sådana här förtätade poetiska brytpunkter där gränssnittet mellan värld och upplevelse, ting och språk, upprättas och upphävs i en dialektisk dans av växande osäkerhet blir Pernilla Berglunds andra diktsamling Fälla direkt hypnotisk. Från den sista radens utgångsvilkor, att ’vi måste tala om verkligheten för att se när den är’, skriver Berglund fram en plats ’som ger rummet tid’. Och hon gör det med en konstnärlig precision och konsekvens som vore förbluffande också hos en poet med många diktsamlingar bakom.«
– Ragnar Strömberg, Göteborgs-Posten (om Fälla)

 

 

* * *

"Rätten" är Berglunds tredje diktsamling och utan tvekan den storslagna öppning mot dikten och skrivandet som jag har hoppats på och som har funnits mer som ett löfte i hennes tidigare diktsamlingar. Jag hoppas verkligen att "Rätten" blir det genombrott som hon så väl förtjänar. Oavsett vad så är en det en samling jag kommer att bära med mig länge
Kristian Lundberg
Det är en diktsamling med så mångbottnade metaforer, stämningar och smärtpunkter att den ännu efter många omläsningar fortsätter att veckla ut sig och erbjuda nya tolkningar. [...] Det verkligt storslagna i Berglunds poesi är dock att den, vid sidan om komplexa strukturer och ärenden, också rymmer en känslomässig direkthet som kan få en att tappa andan
Elin Ruuth, VK
En bok som får oss att drabba samman med oss själva
Gabriel Itkez-Sznap
She uses language in such a way that comprehension becomes unimportant, and impact is visceral. However, her poetry is not experimental – quite the opposite. Her poems are simple and unpretentious, yet their unexpected twists create a hovering sense of mystery
Yukiko Duke, New Swedish Books