Osebol

Marit Kapla

Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland. Sedan mitten på förra seklet har många flyttat härifrån, i takt med att skogsbruket har automatiserats och Sveriges befolkning alltmer koncentreras till storstäderna.

Affären har lagt ner, slalombacken är igenväxt och bron över älven har stängts för trafik. Samtidigt pågår livet. Här bor både sådana som ärvt gårdarna i generationer och sådana som flyttat hit från när och fjärran. Människor åldras och barn växer upp.

Osebol är en intervjubok av journalisten Marit Kapla som är uppvuxen i Osebol. Hon har intervjuat så gott som alla av de cirka 40 vuxna invånare mellan 18 och 92 år som bor i byn nu. Deras livsberättelser ger en mångfasetterad bild av livet i en värmländsk by, förr, nu och med tankar om framtiden. Människors sorg, glädje, oro och humor färgar en detaljerad, personlig och levande gestaltning av svensk – och global – nutidshistoria.

 

Presskontakt:
Erik Belin
erik.belin@kultpr.se

Jag är smått skakad över hur bra detta är
Göran Greider, Expressen
Inte mig emot om hon får Stora journalistpriset för sin bragd.
Bodil Juggas, Arbetarbladet
Osebol är ett mästerverk
Ines Lohr
En diktbok som inte har sin motsvarighet i Sverige
Mats Dahlberg, NWT
En fantastisk bok, full av liv och dikt
Petter Lindgren, Aftonbladet
Det är en närmast lyrisk framställning. I denna tjocka bok får invånarna i det nordvärmländska samhället Osebol föra sin talan i luftiga stycken med frekventa radbrytningar. Tillsammans bildar dessa röster ett körverk som, vid sidan av kärleken till platsen, berättar historien om landsbygdens avfolkning, välfärdens nedmontering och den infekterade vargfrågan. Enkelheten gör boken berörande, och för den som längtat efter mer av det jämnmod som fanns i David Väyrynens "Marken" är "Osebol" en ny guldålder
Therese Eriksson, Vi läser