Jakten på det autentiska

Marit Kapla & Staffan Julén

Ordet autentisk ligger i tiden. Det betyder att något är eller framstår som äkta och tillförlitligt och det används ofta som ett positivt värdeomdöme, inte minst om film.

Jakten på det autentiska handlar om hur sanning skapas eller förloras när ett dokumentärt material bearbetas och presenteras i en konstnärlig process. Vilken sanning finns i det vi väljer att dela med andra?

I antologin diskuterar elva författare autenticitet, samtalskonst, vardagsspråk, dokumentärskapandets praktik samt kärlekens särskilda uttryck och samtida villkor i fråga om sanningsanspråk. Vem och vad uppfattas som autentiskt? Hur arbetar dokumentären och fiktionsfilmen med begreppet? Vad förenar jakten på det autentiska med jakten på kärleken?

Medverkande: Anders Ekström, Emma Engdahl, Carin Franzén, Per Magnus Johansson, Staffan Julén, Anna Jungstrand, Marit Kapla, Johanna Lindbladh, Magnus Linton, Hynek Pallas och Kent Sjöström.