Jakten på det autentiska

Marit Kapla & Staffan Julén

Vilken sanning finns i det vi väljer att dela med andra? Jakten på det autentiska rör sig kring hur sanning skapas eller förloras när ett dokumentärt material bearbetas och presenteras i en konstnärlig process.

I antologin diskuterar tio författare autenticitet, samtalskonst, vardagsspråk, dokumentärlitteraturens praktik samt kärlekens uttryck och samtida villkor. Boken innehåller även bilder från ett antal av Staffan Juléns filmer från hans fyra decennier som dokumentärfilmsregissör.

Texterna har skrivits utifrån de intervjuer som Kärlek på svenska bygger på, som både är en dokumentärfilm av Staffan Julén och en bok av Marit Kapla. De båda verken skiljer sig från varandra vad gäller format och urval och väcker frågor om hur sanningen påverkas av att gestaltas. Vem talar? Vem lyssnar? Vad väljs bort?

Medverkande: Lone Aburas, Johan Croneman, Elin Cullhed, Anders Ekström, Emma Engdahl, Carin Franzén, Philomène Grandin, Per Magnus Johansson, Staffan Julén, Anna Jungstrand, Marit Kapla, Johanna Lindbladh, Hynek Pallas och Kent Sjöström.