Betraktelser / Transitions

Erik Holmstedt

Belönad med Nordiska Museets K W Gullers stipendium för sitt arbete med det dokumentära fotografiet.

”Erik Holmstedt fotograferar ordlösheten […] Det är en bok som inte gör så mycket väsen av sig, men som, kanske just därför, varar ännu längre inuti.”

– Emelie Ånskog, Tidningen Konstperspektiv

 

Sedan ungdomsåren har Erik Holmstedt (1952) fotograferat Malmbergets samhällsomvandling. Med sin kamera har han följt decenniers rivningar och omflyttningar som befolkningen har fått acceptera som en följd av gruvverksamheten. Efter examen på Konstfack 1983 med inriktning på fotografi är Holmstedt bosatt och verksam i Luleå.

Han har ofta i sina bilder – som en samtida Sune Jonsson – sökt sig till miljöer för att skildra moderniseringens framfart. Det är frågeställningar om vår samtid, hur miljöer förändrats och hur nya landskap uppstår. Människans arbete ger upphov till välstånd i samhället, men nödgas också till försakelser. Det är en intressant problematik med tydliga bildmässiga avtryck i natur och bebyggelse som Erik Holmstedt visar i sina bilder.

Holmstedt är idag en av Norrbottens mest meriterade fotografer och har deltagit i ett flertal separat- och grupputställningar i Sverige och utomlands. Han har tidigare gett ut boken Inte längre mitt hem (2008), med essä av idéhistorikern Sverker Sörlin, och erhöll Borg Mesch-stipendiet 2010.

Med Betraktelser / Transitions ger han ut ett samlingsverk över hans fotografiska livsprojekt i Norrbotten – att skildra traktens långsamma och snabba förändringar i relation till tidens och industrialismens gång, ett kretslopp av förödelse, ödeläggelse och framtidstro.

Betraktelser / Transitions inleds med en essä av journalisten och författaren Kristina Mattsson, som bland annat gett ut reportageboken Landet utanför – ett reportage om Sverige bortom huvudstaden (2010) och avslutas med en essä av curatorn och historikern Jan-Erik Lundström, chef på Norrbottens museum i Luleå, tidigare chef på Fotografiska museet i Stockholm och på Bildmuseet i Umeå, tillika en av Sveriges mest ansedda fotografikännare. Boken är tvåspråkig, översatt av Paul McMillen.

Projektet har erhållit stöd från Konstnärsnämnden, Sveriges Bildkonstnärsfond och Norrbottens läns landsting.