Ett ljudreportage av Po Tidholm

Om Järnburen

Ett nästan tre timmar långt ljudreportage av Po Tidholm, med originalmusik av The Tallest Man On Earth.

Råvarubranschen är en sektor med en historia av brutala uppgångar och fall. Samtidigt finns det en utbredd övertygelse om att nya råvaruutvinningar är räddningen för en glesbygdskommun med minskande befolkning. Små kommuner får stå för stora investeringar men tjänar sällan i längden på etableringarna. Här ligger en gåta: Hur kommer det sig då att politiker och tjänstemän ändå – gång på gång – gör allt för att locka till sig nya prospektörer?

I dokumentären Järnburen har journalisten Po Tidholm tillsammans med fotografen Cameron Wittig gjort tre resor i nordvästra USA och en i Sverige för att undersöka hur den globala råvaruekonomin påverkar lokalsamhälle, mentalitet och människors livssitutation. I Järnburen talas det både engelska och svenska.

Järnburen är en produktion av Teg Publishing, med stöd av Kulturbryggan, Svenska institutet och Publicistklubben.

Kontakt
anders@tegpublishing.se
www.tegpublishing.se

Credits

Musik: The Tallest Man on Earth
Fotografi: Cameron Wittig
Ljudproduktion: Nils Svennem Lundberg
Redaktör: Anders Teglund
Formgivning: Carl Anders Skoglund
Web: Jonas Teglund

Po Tidholm

Po Tidholm är journalist och kulturkritiker, född och bosatt i Hälsingland. Tidholm har i sitt arbete ofta återkommit till Norrland. 2012 kom boken Norrland där han samlade ett urval av sina essäer och reportage.

Hösten 2017 är Po Tidholm aktuell med boken Läget i landet och Järnburen som ges ut av Teg Publishing.

Cameron Wittig

Wittig är en amerikansk fotograf, bland annat känd för sina porträtt av Bon Iver och andra musiker.

www.cameron-photo.com

The Tallest Man On Earth

Tallest Man On Earth, eller Kristian Matsson som han egentligen heter, är en av Sveriges största singer/songwriters och har skrivit originalmusiken till Järnburen.

www.thetallestmanonearth.com

Medverkande i Järnburen

I Järnburen har Po Tidholm intervjuat forskare, politiker, arbetare, arkitekter, musiker, journalister, tjänstemän och entreprenörer med flera.

David Harvey, professor i kulturgeografi, New York
Ralph Erskine, arkitekt
Åsa Allan, kommunchef Pajala
William Wetherholt, kulturgeograf på universitetet i Kansas
Scott Meske, föreståndare för Handelskammaren i Williston
Aaron Brown, journalist och författare i Hibbing, Minnesota
Jo Antonioli, ägare till Books and Books i Butte
John Berquist, folklorist Minnesota
Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi på Luleå tekniska universitet
Arne Müller, författare och journalist
Shawna and Errol, krigsveteraner och industriarbetare
David Väyrynen, poet, Gällivare
Holly Barcus, professor i kulturgeografi, Macalester College i Saint Paul
Johan Airijoki, rockmusiker och gruvarbetare
Carol Hepokoski, pastor i Rochester, Minnesota
Philip Anderson, professor på North Park University i Chicago
Margareta Grape, turistentreprenör
Stacie Smith, chefsdomare, Fort Peck
Larry Wetsit, skolchef, Fort Peck Community College
Anders Lindberg, informationschef LKAB
Mark Szulgit, arkitekt på White arkitekter
Gunnar Selberg, turistentreprenör och centerpolitiker

Om namnet Järnburen

Det var filosofen Max Weber som myntade begreppet ”Järnburen”. Weber såg kapitalismen som något som sprungit ur kristendomens ständiga påminnelser om människans skuld, ur vilken hårt arbete är den enda vägen.

Arbete ska göra dig fri, men frihet förutsätter materiell rikedom vilket du endast når genom arbete. Och över dig svävar byråkratins och rationalitetens ostkupa.Vi har skapat ett system – en Järnbur – som håller oss fångna och tvingar oss att vakna varje dag och reproducera själva systemet som håller oss fångna. Att vi tar oss rättigheter och friheter på naturens bekostnad ingår också i systemet.

Ingen vet vem som ska bo i buren i framtiden, eller om det vid slutet av denna oerhörda utveckling skall uppstå helt nya profeter, eller om det kommer att bli en mäktig pånyttfödelse av gamla tankar och ideal, eller, om ingetdera inträffar, mekanisk förstening, garnerad med ett slags krampaktig självuppskattning. Då kunde med rätta dessa ord sägas om de sista människorna i denna kulturutveckling: “Specialist utan ande, njutningsmänniska utan hjärta, och denna nolla inbillar sig ha nått ett aldrig tidigare uppnått stadium i mänsklighetens historia”

– Max Weber 1864-1920