Stina Otterberg
Foto: Anders Engström

Stina Otterberg

Stina Otterberg är litteraturvetare, kritiker och författare. Hon skriver regelbundet i Dagens Nyheter och har också juryuppdrag som DN:s kritikerpris och satt i Augustprisjuryn 2014 för skönlitteratur. Hon disputerade 2010 med den uppmärksammade avhandlingen Klädd i sitt språk om kritikern, publicisten och författaren Olof Lagercrantz. År 2014 gav hon ut en jubileumsbok om Erik Axel Karlfeldts lyrik, Älska, dricka, sjunga, leva, dö (W&W) som prisades med Göteborgs stads litteraturpris.

På Teg publishing har Stina Otterberg har gett ut ljudessän Madonnan och Gycklaren. Det är en inläst essä som tar avstamp i en medeltida berättelse om gycklaren som står på händer inför jungfru Maria. Berättelsen har tolkats på olika vis genom tiderna. I Otterbergs läsning blir den en kritik av hur samtiden alltmer betraktar litteratur ur ett nyttoperspektiv.