Marit Kapla – Teg Publishing

Marit Kapla

Journalisten Marit Kapla är född 1970, uppvuxen i Osebol och bosatt i Göteborg.