Linda Maria Thompson
Foto: Hanna Persson
ur "In Place of Memory"
ur "In Place of Memory"
ur "In Place of Memory"
ur "In Place of Memory"

Linda Maria Thompson

Med respektfulla fotografier som andas nostalgi och längtan lyckas hon uttrycka sitt eget sökande efter tillhörighet samtidigt som ett nutida Sverige i förändring görs synligt.
Prismotivering av Elin Berge, Sällskapet Sune Jonssons vänner

 

Linda Maria Thompson är född 1978 i Mariefred, uppväxt och utbildad i USA och lever nu med sin familj i Härnösand. Som fotograf utforskar hon frågor kring förgänglighet och förändring på både ett personligt och ett politiskt plan. Hennes sammanvävda roller, både som infödd person och immigrant i Sverige gestaltas i dialog med andra migranters livsöden.

Thompson har en bakgrund som fotojournalist. Hon är utbildad vid Universitetet i Montana och har en masterexamen i fotojournalistik vid Mittuniversitetet. Hon arbetar för närvarande som adjunkt och programkoordinator vid Mittuniversitetet. Hennes fotografier har publicerats och ställts ut internationellt.

Thompson är 2016 års Sune Jonsson-stipendiat, och har även blivit nominerad till TT:s stora fotopris 2015. Hon är också 2016 års fotograf hos nättidskriften Alba.