Björn Åkerstrand
Foto: Maria Kanflo

Björn Åkerstrand

Björn Åkerstrand, född 1963, är socialarbetare och bor i Luleå. I debuten Rörd över detta orörda vita (2011) får vi följa ett diktjag som fastnat vid dubbelheten i mänskliga relationer. Vid första anblick står kommunikationssvårigheter i fokus, men snart skönjer vi en berättelse som spänner mellan hotande separation och vankelmodig återförening.