Strålande recensioner för Pernilla Berglunds ”Rätten”

Pernilla Berglunds tredje diktsamling Rätten som utkom i februari har hunnit få många fina recensioner. Boken bjuder in till många olika läsningar och recensionerna spänner över allt från Berglunds lyriska utforskande av språk och våld till hur hon problematiserar människans rätt att befinna sig på en plats.

Beställ boken från Adlibris ›

 

»Det ter sig svårt att tala om poetisk utveckling av det enkla skälet att Pernilla Berglund redan i sin debut var en konstnärligt fullmogen diktare. Rätten bekräftar detta med eftertryck gång på gång.«
– RAGNAR STRÖMBERG, AFTONBLADET

 

»En bok som får oss att drabba samman med oss själva.«
– GABRIEL ITKES-SZNAP, ÖRNEN OCH KRÅKAN

 

»She uses language in such a way that comprehension becomes unimportant, and impact is visceral. However, her poetry is not experimental – quite the opposite. Her poems are simple and unpretentious, yet their unexpected twists create a hovering sense of mystery.«
– YUKIKO DUKE, NEW SWEDISH BOOKS

 

»Utan tvekan den storslagna öppning mot dikten och skrivandet som jag har hoppats på och som har funnits mer som ett löfte i hennes tidigare diktsamlingar. Jag hoppas verkligen att ”Rätten” blir det genombrott som hon så väl förtjänar. Oavsett vad så är en det en samling jag kommer att bära med mig länge.«
– KRISTIAN LUNDBERG, SUNDSVALLS TIDNING

»Utan att överdriva skulle jag genast hävda att Pernilla Berglund har en framskjuten position bland poeter som debuterat på 10-talet.
[…]
Berglunds förmåga att med några enkla drag fånga stämningar är osviklig; hon skriver böcker att leva kvar i, och då blir hennes självklart utförda porträtt av norrländska älvar och skog klart minnesvärda. Själva den avhuggna rytmen är också norrländsk. Det är inga stora åthävor, men jag vet att i den här bokens stämningar kommer jag att leva länge.«
– BJÖRN KOHLSTRÖM / BERNUR, JÖNKÖPINGSPOSTEN

 

»Berglunds lyriska utforskande av kroppen, språket och platsen är både kryptiskt och klaustrofobiskt, njutbart och skrämmande. Hela tiden finns brottet där, strax utom räckhåll, och spri­der sin mörka glöd. Det ger en sällsam energi åt texter som lodar skrivandets etiska bråddjup och bidrar till att göra Berglunds tredje diktsamling betyd­ligt starkare än hennes två tidigare. Den tonsäkra språkhantering som alltid har varit hennes signum får här sällskap av en starkare närvaro – och en penna som rör vid själva nerverna.«
– SEBASTIAN LÖNNLÖV, SVENSKA DAGBLADET

 

»Liksom språket självt får människan endast ett negativt värde: ”Jag är inget av det du säger” försöker poeten, och vill med dikten trotsa fram en suveränitet. Det lyckas alldeles utmärkt. Även om jaget kanske inte erfar det, utan snarare ser den himmel som aldrig spricker upp, träder läsaren in denna styrka.«
– DANIEL SJÖLIN, EXPRESSEN

 

»Kropp, ord, landskap och händelser beskriver en lång båge genom ”Rätten”. Det är dikt skriven med enastående konsekvens, med en slags varsam uthållighet som imponerar. Och som dessutom ger resultat, som förflyttar existensen en bit.«
– JAN-OLOV NYSTRÖM, NORRBOTTENS-KURIREN

 

»Det handlar om rätten att tala, att döma och att uppleva (nu eller då), att hävda tillgång till en plats utan att utmäta territoriegränser gentemot en annans anspråk. Genom ett prövande av olika koordinater till platsen som rymmer brottets utförande – i minnet och i nuet – skildrar Berglund balansgången i att stå nära någon som blivit dömd. Det är mycket fint gestaltat.«
– ANNA NYSTRÖM, BTJ

 

»Det verkligt storslagna i Berglunds poesi är dock att den, vid sidan om komplexa strukturer och ärenden, också rymmer en känslomässig direkthet som kan få en att tappa andan.«
– ELIN RUUTH, VÄSTERBOTTENS-KURIREN