Lokalsamtal – Riksturné med Po Tidholm inför valet 2018

Lokalsamtal är en riksomfattande turné och ett format vars syfte är att skapa engagemang kring landsbygdsfrågor och regionalpolitik under valåret 2018. Under en kväll samlas medborgare och makthavare i ett rum för att lyssna på varandra.

Vi välkomnar nu organisationer att komma in med intresseanmälan. Sista dag för intresseanmälan är 31 januari. Turnén spikas i början av februari.

Intresset för landsbygden är större än på många år. Däremot är det erkänt svårt att lyfta in centrum/periferi-frågorna nationellt såväl som lokalt under en valrörelse. Ändå är de kanske viktigare än någonsin. Vad valen i USA och Storbritannien, som slutade med seger för Trump och Brexit, visade är att det finns en överraskande stor grupp människor utanför städerna som inte känner sig delaktiga i det stora moderna, urbana samhällsprojektet. Befolkningstäthet är en viktig faktor, vilket visade sig även i de franska och tyska valen. Givetvis har det betydelse också i Sverige. När SOM-institutet i Göteborg undersöker tilliten i samhället visar det sig att landsbygdens befolkning inte riktigt litar på demokratin, på EU, på institutionerna, eller ens på storstadsbefolkningen.

Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen, formulera sig kring orättvisorna. Hur ser behoven ut, vilka frågor är viktiga? Det vet bara de som bor på platsen. Projektet Lokalsamtal handlar om att prata, lyssna och lära sig. Det handlar om demokrati och folkbildning.

Po Tidholm – journalist, författare och föreläsare med över tjugo års erfarenhet av frågan och känd från SVT-serien Resten av Sverige (2016) och aktuell med boken Läget i landet (2017) och ljudreportaget Järnburen (2017) – håller i kvällen. Den inledande föreläsningen sätter sammanhanget och följs av en paneldebatt med tongivande lokala röster; representanter från politiken, näringslivet, medierna, kulturlivet eller andra sektorer. Upplägget stimulerar lokalt engagemang och samlar kommunens/regionens makthavare i ett rum under en kväll för att diskutera de viktigaste lokala frågorna inför valet.

Intresseanmälan för organisationer senast 31 jan

Organisationer, kommuner och regioner är välkomna att anmäla intresse för att Lokalsamtal ska komma till er ort. Prisförfrågan och intresseanmälan till Anders Teglund senast 31 januari 2018.

Kontakt: anders@tegpublishing.se

Samverkansparter

Vi samarbetar gärna med flera organisationer och anpassar upplägget efter lokala förutsättningar. Klart är att organisationen Hela Sverige Ska Leva arrangerar de lokala panelsamtalen vid vissa tillfällen och att Folkets Hus & Parker erbjuder sina medlemsföreningar ett subventionerat pris för Lokalsamtal.

Projektägare

Lokalsamtal är en produktion av bokförlaget och produktionsbolaget Teg Publishing.