Teg Publishing medverkar på Bokmässan, Scener & Samtal och avslutar med egen kväll på Pustervik där Mattias Alkberg spelar

 

Kommer Teg Publishing att medverka på Bokmässan?

Ja. Och även på Scener & Samtal på Världskulturmuseet. Sen har vi även aktiviteter på Pustervik där Mattias Alkberg spelar.

 

Ok. Varför?

Vi tycker att man både kan medverka på Bokmässan, eller låta bli. Vi tycker i grunden att Bokmässan är ett viktigt arrangemang och hoppas att det ska fortsätta, men utan nazister på mässgolvet. Vi tycker att det är synd om det skulle uppstå en avgörande gräns mellan de som agerar antirasistiskt på mässgolvet och de som gör det utanför. Vi vill inte välja. Därför har vi varit delaktiga i arbetet med Scener & Samtal på Världskulturmuseet – ett arrangemang av Göteborgs Litteraturhus som välkomnar både de som bojkottar och de som närvarar på Bokmässan. Arrangemanget ser vi som en brygga eller ett alternativ som gör att denna helg fortfarande kommer fylla Göteborg med litteratur, läsare och författare. Vi tycker det är viktigt att vara med på flera olika arenor, så många vi själva förmår.

 

Vad tycker ni om Bokmässans beslut att låta Nya Tider ställa ut?

Vi är av den åsikten att de borde och hade kunnat säga nej till Nya Tider. Att de inte tar ställning fullt ut mot rasism och backar upp kärnpubliken är svagt. Vi tycker att de har valt att ta en väg som i förlängningen har lämpat över ansvaret att ta ställning och agera på alla utställare och medverkande – mindre aktörer, som oss.

 

Men yttrandefriheten då?

Vi tycker inte att det är en yttrandefrihetsfråga. Rasism och antirasism är inte två jämbördiga sidor i en dialektik med samma rättigheter. Rasism är i första hand inte en åsikt, det är i första hand fel. Och antirasism är ett försvar, inte en aggressionshandling. Utifrån detta perspektiv tycker vi att Bokmässan borde ha agerat annorlunda. Att triangulera genom att säga att det finns “flera sidor” i konflikten är en ovärdig manöver.  

 

Hur går er medverkan på Bokmässan ihop med att även Nya Tider ställer ut där?

Det känns konstigt att backa från en arena som tillhör oss demokrater när det är extremhögern som har trollat sig in, även om detta också är Bokmässans eget ansvar. Vi vill vara närvarande och inte lämna ytan öppen för dem. Att undvika rum och platser kändes – när vi stod inför beslutet – lite avigt för vår del. Vi vill inte att Nya Tider ska vara där, och tycker att det är de som ska bort, inte vi. Vid ett tillfälle då bojkotten växte som mest besökte vi Nya Tiders egen Facebooksida och där hurrades det frejdigt åt att författare inte skulle medverka. Det sågs som en seger för dem. Där och då kändes det rätt att vara kvar på Bokmässan.

 

Vilken strategi är bäst att inta gentemot Bokmässan för att påverka dem i sina beslut?

Vi vet inte, de är envisa. Men vi har valt dialog och närvaro. Genom att vi är utställare har vi möjlighet att träffa ledningen, vilket vi har gjort flera gånger, och då har vi kunnat ställa frågor och beskriva vår syn på saken. Om vi – som en av de absolut minsta aktörerna – inte skulle ställa ut är det inte troligt att Bokmässan skulle bemöda sig med att ha dessa möten med oss. Ett sådant beslut vore att gå från att vara någon som påverkar Bokmässans ledning till att bli någon som de inte lyssnar på. Bojkotten mot Bokmässan har säkert haft stor effekt men vi valde en annan strategi för att påverka dem. Att stanna kvar blev vår strategi.

 

Vilken strategi är bäst att inta gentemot extremhögern?

Vi vet inte. Men det finns många som gör superbra saker. Exempelvis rörelsen #jagärhär vars metod går ut på att visa närvaro och backa varandra i extremhögerns stormar på nätet. Deras idé har varit vägledande i vårt beslut.

 

Hur ska Teg Publishing göra i framtiden?

Det vet vi inte. Detta beslut gäller för i år. Skulle Bokmässan säga nej till Nya Tider och andra rasister kan vi dock garantera att vi ställer ut igen.

 

Varför har Teg Publishing varit tysta i debatten under året?

Vi har pratat med massor av folk och läst alla möjliga kloka inlägg, men inte velat eller riktigt orkat skriva något offentligt kring saken. Det har känts svårt och infekterat, och vi har själva tvivlat flera gånger. Vi fokuserade till slut på att jobba med vår verksamhet, och tänker att det är genom den som vår röst bäst gör sig hörd.

 

Varför skriver ni något nu?

Vi tycker inte att svar behöver krävas av medverkande, besökare, eller andra om varför de medverkar eller ej på Bokmässan. Men för vår del blev det ändå viktigt att – eftersom vi medverkar – redogöra varför vi har valt som vi har gjort.

 

Vad gör Teg Publishing mot extremhögern då?

I första hand genom ge ut berättelser om hur det är att vara människa – med allt vad det innebär av svaghet och tvivel – och genom att lyfta landsbygds- och glesbygdsfrågor, som exempelvis David Väyrynens aktuella debut “Marken” där livet i malmfälten gestaltas. Vi tror att våra perspektiv motverkar en politisk utveckling där extremhögern kan finna grogrund. Vi tror på att ge människor i periferierna en röst.

Mer konkret: På Bokmässan ger vi ut boken “Läget i landet” av Po Tidholm, som handlar om hur landsbygden hamnat i ett politiskt vakuum. Konfliktytan mellan stad/land synliggjordes i valet av Trump, Brexit-omröstningen, i stödet för Le Pen, och det finns liknande mönster i Sverige. Med denna bok måste vi hitta utanför våra egna filterbubblor och kan därför inte undvika arenor där det finns potentiella SD-anhängare. För att sätta extra ljus på ämnet arrangerar vi samtalet ”Är ökad rasism landsbygdens protest?” med Po Tidholm och Henrik Arnstad. 

Vi vill att politiker, och alla andra för den delen, ska prata mer om kulturella och ekonomiska klyftor mellan stad och land. Som ett led i detta arbete är det viktigt för oss att befinna oss på Bokmässan där vi har störst möjlighet att nå en bred allmänhet. Krasst sett – skulle någon vilsen själ eller bara en förtappad gråsosse gå runt där på mässgolvet och tycka att saker och ting är skeva i Sverige, då vill vi att de ska få våra böcker i sin hand.

Vårt bidrag till antirasismen denna höst är att erbjuda problemformuleringar och skildringar som hjälper folk att rikta udden åt rätt håll.

 

Teg Publishings aktiviteter på Bokmässan

 

I år hittar ni vår monter på plats B03:32.

 

Är ökad rasism landsbygdens protest?

Henrik Arnstad & Po Tidholm

Debattscenen, fredag 29/9 kl 15.00

Arr: Teg Publishing

 

Ur en äldre kvinnas dagbok

Annika Norlin & Sven Teglund
Seminarie. Fredag 29/9 kl 17.00

Arr: Teg Publishing

 

Läget i landet

Po Tidholm

Biblioteks & berättarscenen. Lördag 30/9 kl 11.00

Arr: Teg Publishing

 

Ensamheten värst

Sven Teglund, Erika Hedenström

Se Människan. Lördag 30/9 kl 11.00

Arr: Teg Publishing & Svenska Kyrkan

 

Kriget på nätet – hur ser det ut?

Johannes Klenell, Åsa Linderborg, Po Tidholm

Seminarie. Lördag 30/9 kl 13.00

Arr: Natur & Kultur

 

Det nya Norrland

Po Tidholm, Mats Jonsson, Sara Parkman, Lena Ulrika Rudeke

Seminarie. Lördag 30/9 kl 16.00

Arr: Galago & Teg Publishing

 

Rum för poesi

David Väyrynen. Lördag 30/9 kl 15.00

Sven Teglund. Torsdag 28/9 kl 15.00

 

Teg Publishings aktiviteter utanför Bokmässan

 

Änkans sorg och ensamhet i arbetarhem

Sven Teglund & Anneli Jordahl

Världskulturmuseet, Scener & Samtal. Lördag 30/9 kl 16.30.

Arr: Teg Publishing

 

Mattias Alkberg live

Support: David Väyrynen & Sara Parkman.

DJ: Po Tidholm & Annika Norlin

Pustervik. Lördag 30/9 kl 18.00