Alkberg får VK:s Kulturpris

VK:s Kulturpris 2016 har tilldelats för sin ”ständiga förnyelse”. Förutom äran uppgår priset till 50 000 kr.

Motiveringen lyder:

”Genom såväl den egna solokarriären i alla olika skepnader, i musikaliska samarbeten och i poesin har Mattias Alkberg stått kvar i Luleå och Norrland. I en ombytlig popkulturell värld har han alltid följt sin egen konstnärliga övertygelse och ständigt valt förnyelse av sitt eget starka uttryck framför den enkla vägen.”