Teg Publishing på Textival Litteraturfestival

Till helgen är det Textival​ litteraturfestival i Göteborg. Vi kommer vara på plats med bokbord och vill bjuda in er särskilt till några av programmets punkter.

Stina Otter­berg — Lit­te­ra­tu­ren som fristad
Tid: Fre­dag 18.00–18.45
Plats: Litteraturhuset
Stina Otterberg pratar om lit­te­ra­tu­rens egen­värde och kons­tens rätt att vara onyttig utifrån hennes essä Madonnan och Gycklaren: http://www.madonnanochgycklaren.se

Läs­ningar: Pernilla Berglund, Pär Thörn, Jonas Gren, Imri Sandström.
Tid: Fre­dag 20.00 — 22.00
Plats: Litteraturhuset

Nu är det doku­men­te­rat – film­vis­ning och sam­tal
Tid: Lör­dag 16.45–18.00
Plats: Frilagret/Logen

Allt är fri entré!