Fälla – Ny diktsamling av Pernilla Berglund

Här är vi hemma eller är upplevelsen en gräns mot verkligheten.
Den plats jag talar utifrån måste jag hela tiden inta. Om vi sa oss ifrån,
en tydlighet som kunde gälla. Här vore vi säkra.

I februari ger Teg Publishing ut Pernilla Berglunds andra diktsamling Fälla. Berglund debuterade 2013 med diktsamlingen Tilltar, en bok som fick mycket gott mottagande och bland annat nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Hon är utbildad vid Litterär gestaltning i Göteborg och har under flera år varit verksam i redaktionen för tidskriften Provins. Berglund är bosatt i Umeå.

I diktsamlingen Fälla finns en sorg över något förlorat och samtidigt en befrielse i upprättandet av ett avstånd till det smärtsamma. Dikterna försöker närma sig en specifik upplevelse av språk och plats för att sedan omformulera deras villkor. I Pernilla Berglunds poesi konstituerar och upphäver språket och platsen varandra oavbrutet. Ingen betydelse är självklar. Dikterna öppnar upp och gör rum för fler tolkningar, fler sanningar.

Släppfest i Umeå den 6 februari på Galleri Verkligheten
Släppfest i Stockholm den 12 februari på Söderbokhandeln

IMG_2715-square

Pernilla Berglund – Fälla
ISBN: 978-91-979115-9-7
Utkommer: 6 februari
Recensionsdag: 18 februari

Omslagsillustration: Liv Bladh
Formgivning: SGC&LLLL
Foto: Pär Olofsson

För recensionsexemplar eller övriga förfrågningar, kontakta info@tegpublishing.se

Röster om Tilltar

”Det som gör att Tilltar växer som bok efter en fjärde genomläsning är allvaret. Skyddslösheten. […] Men det kanske mest imponerande med denna debut är att jag inte kan hitta några svagare partier”.
– Stig Larsson, Expressen

“Berglunds dikter rör sig fram och tillbaka runt poesins klassiska noder – Jaget, Grammatiken och Platsen – och upprättar nya korsförbindelser mellan dem, ända till de stela positionerna luckras upp. […] Det hör till varje ny poets uppgift att skriva sin plats i världen. Det är lättare sagt än gjort. Tilltar är en diktsamling som flera gånger lyckas placera sig just i skärningspunkten där det händer”.
– Anna Hallberg, Dagens Nyheter

”Jag tror att vi har att göra med en mycket noggrann poet, vartenda ord tycks ha ifrågasatts, innan det kvalificerade sig för diktraden, vartenda skiljetecken är övervägt, liksom pauser och rytmiska mönster. […] Pernilla Berglunds debutbok lovar mycket för framtiden”.
Sven Nyberg, Norrbottens-Kuriren