Pernilla Berglunds Tilltar ges ut på danska

Pernilla Berglunds diktsamling Tilltar ges ut på danska i översättning av Liv Sejrbo Lidegaard på Virkelig Forlag. Release den 13:e juni kl 18:00 på Møllegades boghandel, Köpenhamn.

tiltager_pernilla_berglund_8mm_spine.indd