Mattias Alkberg håller i egen scen på Musikens Makt i Luleå

logo (1)

”En hyllning till det som inte riktigt passar in någon annanstans, helt enkelt för att det är både anspråkslöst och anspråksfullt i sig. Konst och musik som inte riktigt tillåts breda ut sig någon annanstans. Som inte vill breda ut sig och därför förtjänar en plats och ett forum. Det är ingen paradox. Det finns en styrka i att vara vag, nästan svag, och ömtålig i en tid och värld som premierar beslutsamhet och tydliga av- och åsikter. På samma sätt som det finns ett värde i att vara helt oresonligt arg, när konsensus är att vara resonlig och ”ta debatten”. Det är inte pretentiöst.”

På scenen spelar bland annat: Skator, Könsförrädare, Eterkropp, Utbrott, The Bombettes, Paddington DC och Les Big Byrd.