Tittarprotest mot att texten ”Stjäl det du behöver” fick framföras i Gokväll.

Tittarprotest mot att texten ”Stjäl det du behöver” fick framföras i Gokväll.